Introductie

Beste jupiter-waarnemer,

Met een eenvoudige kijker kan iedereen onder ons de 4 Galileïsche manen van Jupiter volgen terwijl ze hun banen beschrijven rond de planteet. Iedere amateur-astronoom geraakt steeds weer gefascineerd door de verschillende verschijnselen die relelmatig optreden bij deze 4 manen. "Kunnen deze verschijnselen niet voorspeld worden": denkt de waarnemer dan teklkens opnieuw.

Wie op zoek gaat naar een goed waarnemingsprogramma voor de planeet Jupiter zal al gauw merken dat deze niet bestaan. Enkele 'goede' engelstalige programma's gaven wel de posities weer van de manen doch hadden vaak grote tekortkomingen. De schaduwen werden niet weergegeven, verduisteringen door de planeet verschenen niet op het scherm, onoverzichtelijke en onnauwkeurige weergave van de verschijnselen, ...

Ik ben al lang gefascineerd door astronomie. Als informaticus leek het mij een boeiende uitdaging om een programma te schrijven die deze 'astronomische' leemte zou opvullen. Na 2 jaar programmeerwerk heb ik een programma geschreven dat niet alleen een exacte grafische weergave toont doch ook alle verschijnselen berekend ! Sommige hiervan komen niet eens voor in astronomische jaarboeken: prachtige samenstanden tussen 3 manen, schaduwovergangen van 3 manen, ...

Ik hoop dat menige onder jullie eens de duisternis zullen opzoeken om deze prachtige planeet van dichterbij te bewonderen !

Rudi Feliers